Anne-Marie Herrguth Hoffmann

Udvikling af ledergrupper

At skabe stærke og effektive ledergrupper, der samarbejder mod fælles mål er ønsk­værdigt for enhver virksomhed. Samarbejdet i en ledergruppe er imidlertid ikke altid ukompliceret. At opnå et klart billede af ledergruppens fremtidige mål, indsatsområder, succeskriterier og ressourcer vil være afgørende.

Det karakteriserer oftest enkelt individer i ledergrupper at være ambitiøse, handlings­orienterede og ressourcefulde: At evne at samle og målrette disse ressourcer vil skabe resultater i organisationerne. Således vil en ledergruppe fungere mere effektivt, når den evner at forholde sig reflekterende til:

  • Målsætning og understøttelse af resultatskabelse for helheden 
  • Gruppens samlede potentiale
  • Enigheder og uenigheder i gruppen
  • Forskelle og ligheder i lederpersonligheder

At samarbejde ledergrupper til effektive teams vil ifølge Anne-Marie Herrguth Hoff­manns erfaring skabe:

  • Stærkere resultatopnåelse
  • Større succes med gennemførelse af strategien
  • Forbedringer i ledelsespræstationerne
  • Mere nytænkning
  • Implementeringskraft i organisationen
  • Stærkere resultatopnåelse

Der lægges vægt på at lederudvikling er forankret i ledernes praksis samt at udvik­lingen opleves som relevant.

Erhvervspsykolog, cand.psych.aut
Specialist og supervisor, organisationspsykologi
Anne-Marie Herrguth Hoffmann

August Bournonvilles Passage 1, 1055 København K
Telefon 22 14 79 17, email am@herrguthhoffmann.com

CVR-nr. 31706238