Anne-Marie Herrguth Hoffmann

Profil

Professionel baggrund

2009 –
Selvstændig virksomhed

2007 – 2008
Senior Vice President, Nordic Region, Right Management

2006 –
Adm. direktør, Right Management

2004 – 2006
Direktør, Right Kjaer & Kjerulf A/S

2003 – 2004
Afdelingschef for DIEUs Center for Business Psychology

1998 – 2003
Faglig leder for DIEUs Center for Business Psychology

1998 – 1998
Chefkonsulent i PROGRÉS A/S (et selskab i DIEU-gruppen) med personaleansvar

1996 – 1998
Chefkonsulent i Kjaer & Kjerulf A/S med personaleansvar

1992 – 1996
Konsulent i Kjaer & Kjerulf A/S

1989 – 1992
Leder for kabinepersonalet i Sterling Airways

1988 – 1992
Fællestillidsmand for kabinepersonalet i Sterling Airways A/S

1986 – 1989
Stewardesse i Sterling Airways A/S

1985 – 1986
Lærer i Gentofte Kommune

Uddannelse

2003
Specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi

2002
3-årig uddannelse i gruppeanalytisk psykoterapi

2001
Autorisation som psykolog

1996
Cand.psych., Københavns Universitet

1984
Lærereksamen, Blaagaard Seminarium

 

Øvrigt

Medlem af VL 67
‘Associate Professor’ på Copenhagen Business School

 

Kompetencer

Arbejder ud fra en psykodynamisk eksistential fænomenologisk og systemisk indfaldsvin­kel. Har siden 1992 arbejdet som konsulent på tværs af den offentlige, statslige og private sektor med:

Organisations- og lederudvikling – herunder afdækning af kundebehov og design.

Executive coaching og rådgivning af ledere – har siden 1993 gennemført et stort om­fang af coachingforløb på direktions- direktør- og mellemlederniveau.

Sparring af topledelse i forhold til igangsætning af organisationsændringer.
Udviklingsprocesser i ledergrupper med fokus på strategi, udvikling af ledelseskva­litet og kultur.

E*MBA – underviser og facilitator på Copenhagen Business School (CBS) tidligere (siden 1995) på Scandinavian International Management Institute (SIMI).

Erhvervspsykolog, cand.psych.aut
Specialist og supervisor, organisationspsykologi
Anne-Marie Herrguth Hoffmann

August Bournonvilles Passage 1, 1055 København K
Telefon 22 14 79 17, email am@herrguthhoffmann.com

CVR-nr. 31706238