Herrguth Hoffmann

Ledelsesassessment

Anne-Marie Herrguth Hoffmann bistår virksomheder i at afdække lederens personlige og ledelsesmæssige kompetencer og potentiale. Formålet er dels i rekrutteringsøjemed at sikre så optimalt et match til en given stilling som muligt dels i udviklingsøjemed at sikre en klar udviklingsretning for den enkelte leder. Ledelsesassessment giver et eksternt syn – en second opinion – på en leders styrker og udfordringer og er således med til at kvalificere  virksomhedens beslutning.

I en rekrutteringsproces er der mange forventninger, forhåbninger og krav til den nye leder – og oftest mange ubekendte, når de indledende jobinterviews er gennemført. Et ledelsesassessment undersøger mere dybdegående kandidatens personlige og ledelsesmæssige kompetencer og vil afdække forventelig ledelsesadfærd. Assessment er med til at understøtte et kvalificeret valg af kandidat til en given stilling.

Ledelsesassessment er endvidere relevant, når en organisation har behov for at udvikle sine ledere. På godt og ondt vil et ledelsesassessment kortlægge udviklingsmuligheder og begrænsninger hos den enkelte leder – og det vil effektivt angive udviklingsretning med mest optimal impact. Oftest er ledelsesassessment relevant, når en virksomhed ændrer strategi og retning, da det oftest vil kalde på nye krav og forventninger til ledernes kompetencer og ledelsesadfærd.

Selve assessmentprocessen planlægges i samarbejde med virksomheden og skræddersys efter behov.

Erhvervspsykolog, cand.psych.aut
Specialist og supervisor, organisationspsykologi
Anne-Marie Herrguth Hoffmann

August Bournonvilles Passage 1, 1055 København K
Telefon 22 14 79 17, email am@herrguthhoffmann.com

CVR-nr. 31706238