Anne-Marie Herrguth Hoffmann

Lederudvikling

En forudsætning for at en organisation realiserer sine mål er en dedikeret, kompetent og selvbevidst stab af ledere. Ledelse er i dag en kompleks opgave, hvor der stilles mange forskellige krav – og ledelseskvalitet og lederens evne til målrettet at skabe engagement om vision og mål kan blive afgørende for en virksomheds evne til at opfylde sine mål og skabe succes. Det er virksomhedens ledere, der som katalysa­torer og krumptap i denne proces sætter standarden og driver processerne. Organisa­tionens vækst og udvikling er således afhængig af lederens kompetencer og lederens trivsel. Det er væsentligt, at den enkelte leder kontinuert støttes i at skærpe sine kom­petencer samt evne til at have det nødvendige ledelsesmæssige overskud.

Anne-Marie Herrguth Hoffmann arbejder med lederudvikling ud fra en afklaring af kompetencekrav til virksomhedens ledere forankret i virksomhedens strategi og vilkår. Lederudvikingsforløb bliver designet til at imødekomme organisationens behov enten i samarbejde med virksomhedens ledere eller med virksomhedens HR-funktion.

Varighed af udviklingsforløb vil være afhængig af, hvorvidt vi taler transformation af et dybereliggende mindset eller taler skærpelse af specifikke kompetencer.

Der lægges vægt på at lederudvikling er forankret i ledernes praksis samt at udvik­lingen opleves som relevant.

Erhvervspsykolog, cand.psych.aut
Specialist og supervisor, organisationspsykologi
Anne-Marie Herrguth Hoffmann

August Bournonvilles Passage 1, 1055 København K
Telefon 22 14 79 17, email am@herrguthhoffmann.com

CVR-nr. 31706238