Anne-Marie Herrguth Hoffmann

Coaching

Anne-Marie Herrguth Hoffmann har gennem mere end 25 år arbejdet med coaching af ledere. Tilgangen er at optimere udnyttelsen af lederens personlige og ledelses­mæssige udviklingspotentiale.

Gennem et målrettet fokus på det ledelsesmæssige udviklingsbehov vil den enkelte leder have mulighed for at skærpe sin evne til at udfylde sin lederrolle og træde i karak­ter, så egne mål og ambitioner har mulighed for at forenes med organisationens.

Coaching er en udviklingsproces, der opbygger et fokuseret og effektivt lederskab gen­nem identificering af personlige og ledelsesmæssige styrker og udviklingsbehov.

Coaching er en effektiv metode både til konkrete problemstillinger og til udvikling af mere personlig og eksistentiel karakter. Et coachingforløb vil sætte retning på en bedre og mere bevidst udnyttelse af eget potentiale.

Coaching kan suppleres med en lederpersonlighedstest eller en 360 graders måling for at yderligere at give input til lederens selvforståelse.

Et forløb vil typisk indledes med en afdækning af udviklingsbehov. Dernæst fokuse­res udviklingsforløbet og kobles eventuelt til organisationens strategiske grundlag. Selve forløbet foregår som strukturerede dialoger med fokus på de valgte udvikling­stemaer og relateres kontinuert til den organisatoriske praksis.

Anne-Marie Herrguth Hoffmann tilbyder:

  • Skræddersyet coaching af topledere og mellemledere
  • Coaching af ledergrupper
  • Coaching af ledelsespotentialer

Erhvervspsykolog, cand.psych.aut
Specialist og supervisor, organisationspsykologi
Anne-Marie Herrguth Hoffmann

August Bournonvilles Passage 1, 1055 København K
Telefon 22 14 79 17, email am@herrguthhoffmann.com

CVR-nr. 31706238