Anne-Marie Herrguth Hoffmann

Karriereudvikling

Mange ledere bliver i løbet af sin karriere i tvivl om egen udviklingsvej – eller ønsker nye udfordringer. Tankerne er mange:

  • Hvad rækker mine kompetencer til – og hvor kan jeg bruge mig selv bedst muligt?
  • Rummer jeg et uudnyttet potentiale?
  • Bestemte ’skæbnen’ snarere end mig selv vejen?
  • Egner jeg mig til det jeg godt kunne tænke mig?
  • Hvordan forbliver jeg motiveret og den bedste version af mig selv?
  • Og ikke mindst: Hvordan kommer jeg derhen, hvor jeg gerne vil være – og hvor mine ambitioner bliver tilfredsstillet?

Karriereudvikling tager udgangspunkt i at kortlægge lederens karrieremotiver og matche disse med lederens kompetencer og potentiale. Assessment kan indgå som en del af denne afdækningsproces for at skærpe lederens selvforståelse og opmærksomhed på egne drivkræfter. Efter endt afdækning lægges en plan for den videre karriereudvikling: Konkrete handletiltag identificeres og opfølgning aftales.

Når ens karriere tages op til fornyet overvejelse rummer det oftest også eksistentielle overvejelser. Professionel sparring og rådgivning vil indgå i forløbet.

Erhvervspsykolog, cand.psych.aut
Specialist og supervisor, organisationspsykologi
Anne-Marie Herrguth Hoffmann

August Bournonvilles Passage 1, 1055 København K
Telefon 22 14 79 17, email am@herrguthhoffmann.com

CVR-nr. 31706238