Anne-Marie Herrguth Hoffmann

Recent references

Accenture
Arbejdstilsynet
Atea

Banedanmark
Beskæftigelsesministeriet

Comwell A/S
COOP
Copenhagen Business School

Danske Bank
Direktoratet for Kriminalforsorgen
DLA Piper
Domstolsstyrelsen
DR

Ernest & Young
Erhvervs- og Vækstministeriet

Finans DK
Fiskeristyrelsen
Forsvaret
Forsvarets Efterretningstjeneste
Forsvarsministeriet
Forsyningtilsynet

 

Gyldendal

Institut for Menneskerettigheder

Justitsministeriet

Københavns Kommune

Landbrugsstyrelsen
Leo Pharma A/S
Lægemiddelstyrelsen

Mellemfolkeligt Samvirke
Metronome Productions A/S

Nationalbanken
NNIT A/S
Novo A/S
Novo Nordisk  A/S
Novozymes A/S

Rambøll Danmark
Rigsrevisionen
RTX A/S

Skatteministeriet
Struers A/S
Søfartsstyrelsen

TV2

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Udenrigsministeriet
Universal Robots A/S

Vejdirektoratet

Organizational Psychologist, MSc in Psychology,
Specialist and supervisor in Organisational Psychology
Anne-Marie Herrguth Hoffmann

August Bournonvilles Passage 1, 1055 Copenhagen K, Denmark
Phone +45 22 14 79 17, email am@herrguthhoffmann.com

VAT no. DK31706238